IDTT

Dự án đầu tư


IDTT có kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà nước, công trình công cộng, công trình dân dụng. Các dự án IDTT triển khai như Trụ sở UBND Tỉnh, Chung cư dân sinh, Tỉnh lộ và nhiều dự án khác

 

Hình ảnh hoạt động


Đối tác tiêu biểu