IDTT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 16/06/2020 

         Ngày 15/6/2020, Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

          Tham dự Đại hội có Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa, Công ty TNHH HAYAT, Công ty TNHH Lesco Resort; Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cùng 62 Quý cổ đông, đại diện cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC.

          Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung văn kiện quan trọng theo Chương trình Đại hội đề ra, bao gồm: Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch lợi nhuận 2020, …Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020; Tờ trình một số chỉ tiêu chính dự án Khu nhà vườn Thủ Thừa 2; Tờ trình về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư các dự án: Khu công nghiệp, Khu Nhà vườn Thủ Thừa và Khu tái định cư thị trấn Thủ Thừa.

          Theo đó, thực hiện nhiệm vụ năm 2019, IDTT đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng để tiếp tục ổn định, phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

          Về nhiệm vụ năm 2020, Đại hội thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giá trị sản xuất kinh doanh 345 tỷ đồng, doanh thu 127 tỷ đồng, lợi nhuận 41tỷ đồng, cổ tức 20%, thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/tháng…

          Đại hội cũng đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu “Ban lãnh đạo Công ty sẽ luôn đoàn kết một lòng xây dựng những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả để mang lại những lợi ích tốt đẹp cho doanh nghiệp, cũng như sự kỳ vọng của toàn thể các Quý cổ đông”.

Với kỳ vọng lớn từ các cổ đông, sự đoàn kết, quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV, IDTT sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian sắp tới.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0901402345