IDTT

ĐƯỜNG TỈNH 818

  • Tên dự án: Đường tỉnh 818
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC
  • Vị trí dự án: thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
  • Quy mô dự án:
    Điểm đầu: Km0+000 (giao với Quốc lộ 1A ở ngã ba Bình Ảnh) Điểm cuối: Km3+431,69 (giao Trung tâm TT. Thủ Thừa). Tổng chiều dài tuyến: L=3.432m (bao gồm cầu vượt cao tốc số 3). Vận tốc thiết kế: 60km/h.