ĐỒNG CHÍ LÊ THANH TÙNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - GIÁM ĐỐC IDICO-CONAC, CHỦ TỊCH HĐQT IDTT TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH BRVT NHIỆM KỲ 2020-2025

 22/07/2020 

Ngày 21/07/2020, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức.

Tham dự Đại hội gồm 295 đại biểu chính thức đại diện cho 6.685 Đảng viên thuộc 125 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành. Đồng chí Phạm Thành Chung, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 58 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc IDICO-CONAC, Chủ tịch Hội đồng quản trị IDTT trúng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và được bầu là đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0901402345