IDTT

KCN THỦ THỪA

  • Tên dự án: KCN THỦ THỪA
  • Vị trí dự án: thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
  • Tổng diện tích: 188,88 ha
  • Loại hình kinh doanh: Cho thuê đất công nghiệp, thu phí hạ taagnf và các dịch vụ khác.