IDTT

IDTT tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023

     Sáng ngày 10/01/2023 tại Hội trường Công ty, IDTT đã tổ chức Hội nghị tổng kết SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở IDICO-CONAC, Công đoàn IDTT; cùng các đại biểu cán bộ, công nhân viên Công ty.

 Cán bộ, Công nhân viên IDTT tham dự Hội nghị tổng kết SXKD năm 2022,
triển khai nhiệm vụ 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2023

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Đoàn Đắc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2023 và đề nghị toàn thể CBCNV tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp và tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý, điều hành và biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Ông Đoàn Đắc Hiếu- Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

     Báo cáo trước Hội nghị kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, ông Lê Duy Phương - Phụ trách phòng KHKT nhấn mạnh: Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều khó khăn tuy nhiên được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành địa phương, sự quyết liệt, nỗ lực trong điều hành của tập thể ban lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên, IDTT đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về tổng giá trị sản lượng 645 tỷ đồng đạt 83,79% kế hoạch năm, doanh thu 553 tỷ đồng đạt 90,73% kế hoạch năm, lợi nhuận 260 tỷ đồng đạt 109,82% kế hoạch năm; cổ tức 86%; thu nhập bình quân đạt 16 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Lê Duy Phương - Phụ trách phòng KHKT báo cáo kết quả SXKD năm 2022 tại Hội nghị

     Hội nghị đã biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kết quả thực hiện chế độ cho người lao động năm 2022; tham luận về thủ tục đầu tư tại các dự án của phòng Đầu tư kinh doanh pháp chế; tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác BTGPMB của Ban quản lý dự án; tham luận về công tác kinh doanh bán hàng của Sàn giao dịch BĐS IDTT. 

     Phát động thi đua năm 2023, Bà Ngô Thị Phương Dung - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đề nghị toàn thể CBCNV người lao động trong công ty chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Bà Ngô Thị Phương Dung – Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua năm 2023 tại Hội nghị

     Sau gần 2 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị tổng kết SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023 Công ty cổ phần IDTT đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Từ khóa :

Tin xem nhiều

Tin liên quan