IDTT

HÌNH ẢNH LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG TRỤ SỞ IDTT VÀ LỄ RA QUÂN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA (GARDEN HOUSE)