IDTT

CHUNG CƯ LAKE VIEW

  • Tên dự án: CHUNG CƯ LAKE VIEW
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC
  • Vị trí dự án: thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
  • Quy mô dự án:
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit at feugiat non metus nec. Leo, at vitae sed morbi dictum ultrices feugiat est. Risus felis in natoque egestas. Purus neque nec urna quam erat cras. Ut eu nec mauris proin id feugiat. Turpis sapien eget malesuada malesuada ullamcorper tortor blandit dui. Nec mauris, sed ultrices id. Sed iaculis dignissim. (Demo)